เศรษฐกิจจีน No Further a Mystery

คลัง รอสรุปวันคุย ผู้ว่าแบงก์ชาติ พิชัย มั่นใจคุยกันได้ เผยอ่านจม.กฤษฎาแล้ว

เจาะเบื้องหลังที่มาปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในจีน

แม้เศรษฐกิจจีนจะยังไม่ระเบิดในเร็ว ๆ นี้ แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงว่า จีนกำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่ที่หยั่งรากลึก

ลงทุนยาวขึ้น เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของจีนกับชาติตะวันตกและหลายประเทศเพื่อนบ้านดิ่งลงอย่างมากจากต้นตอของโควิด การค้า การอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่พิพาท และประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของปักกิ่ง ตลอดจนการแสดงออกถึงความร่วมมือใกล้ชิดกับรัสเซีย ท่ามกลางการทำสงครามรุกรานยูเครนที่ถูกประณามจากทั่วโลก

** อนึ่ง โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมาจาก การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เท่านั้น ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนซึ่งเป็นผู้จัดทำ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ต่อ และ ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใด

ประเทศจีนมีสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นฤดูแล้งและฤดูมรสุมชื้น ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในฤดูหนาวและฤดูร้อน ในฤดูหนาว ลมทางเหนือซึ่งพัดลงมาจากละติจูดสูงทำให้เกิดความหนาวเย็นและแห้งแล้ง ขณะที่ในฤดูร้อน ลมทางใต้ซึ่งพัดมาจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ละติจูดต่ำจะอบอุ่นและชุ่มชื้น ลักษณะภูมิอากาศในจีนแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากภูมิลักษณ์อันกว้างขวางและซับซ้อนของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

การตายจากมะเร็งปอดที่ “ไม่ยุติธรรม” ของคณบดี ม.เชียงใหม่ ผ่านการต่อสู้ของครอบครัว

ค.ที่ลดลงต่างชี้ชัดว่าการฟื้นตัวของการบริโภคจีนยังเผชิญกับความท้าทาย แม้รัฐบาลจีนจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ตาม

เมื่อราคาบ้านลดต่ำลง คนจีนก็จนลงมากขึ้น นั่นหมายความว่า การใช้จ่ายของชาวจีนหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดก็ไม่คึกคักตาม เนื่องจากไม่มีกำลังซื้อ ส่วนเศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้นตัวตามคาด

ผู้ผลิตเบียร์ยุคใหม่ชุบชีวิตเบียร์ยุคโบราณขึ้นมาดื่มได้อย่างไร

ขณะที่ระบบสาธารณสุขที่เปราะบางของจีนกำลังดิ้นรนเพื่อรับมือสถานการณ์ตึงเครียดนี้ โดยยาแก้ไข้และยาแก้หวัดเริ่มหายาก โรงพยาบาลอัดแน่นจนล้นด้วยจำนวนผู้ป่วย อีกทั้งแพทย์และพยาบาลต้องทุ่มเททำงานจนถึงขีดจำกัด และฌาปนสถานหลายแห่งกำลังประสบปัญหาในการเผาศพที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก

อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

จีนเป็นประเทศเอกภาพที่มีหลายชนชาติ รัฐบาลจีนดำเนินนโยบายทางชนชาติที่ให้ ชนชาติต่าง ๆ มีความเสมอภาค สมานสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและขนบธรรมเนียมของชนชาติส่วนน้อยระบบปกครองตนเองในเขตชนชาติส่วนน้อยเป็นระบบการเมืองอันสำคัญอย่างหนึ่งของจีน คือ ให้ท้องที่ที่มีชนชาติส่วนน้อยต่าง ๆ เศรษฐกิจจีน อยู่รวม ๆ กันใช้ระบบปกครองตนเอง ตั้งองค์กรปกครองตนเองและใช้สิทธิอำนาจปกครองตนเอง ภายใต้การนำที่เป็นเอกภาพ ของรัฐ รัฐประกันให้ท้องที่ที่ปกครองตนเองปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐตามสภาพที่เป็นจริงในท้องถิ่นของตน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ บุคลากรทางวิชาการและ กรรมกรทางเทคนิคชนิดต่าง ๆ ของชนชาติส่วนน้อยเป็นจำนวนมาก ประชาชน ชนชาติต่าง ๆ ในท้องที่ที่ปกครองตนเองกับประชาชนทั่วปแระเทศรวมศูนย์กำลังดำเนิน การสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัย เร่งพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในท้องที่ที่ ปก ครองตนเองให้เร็วขึ้นและสร้างสรรค์ท้องที่ที่ปกครองตนเองของชนชาติส่วนน้อยที่สมานสามัคคีกันและเจริญรุ่งเรือง ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “เศรษฐกิจจีน No Further a Mystery”

Leave a Reply

Gravatar